Thứ 619102018

Last update07:08:54 PM

Báo cáoTổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố Năm học 2017 - 2018

BC0818 - Bao cao Tong ket HSV nam hoc 2017 - 2018.docx

Mô hình giải pháp giới thiệu xét chọn giải thưởng 9/1

Mô hình giải pháp giới thiệu xét chọn giải thưởng 9/1

Thông báo số 31 v/v triệu tập tham dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên TP. Hồ Chí Minh Năm học 2017 - 2018

TB3118 - Trieu tap du HN TK Hoi nam hoc 17-18.doc

 

Thông báo số 30 v/v Kết quả thi đua công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố Năm học 2017 - 2018

TB3018 - Ket qua thi dua nam hoc 2017 - 2018.docx