Thứ 414112018

Last update04:31:22 PM

Kế hoạch liên tịch v/v tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh Lần thứ 25 - Năm 2018

KHLT08 - To chuc CDTN Mua he xanh 2018 (Chinh thuc).doc

Kế hoạch 05 v/v kiểm tra, tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên Năm học 2017 - 2018

KH0518- Kiem tra cong tac Hoi nam hoc 2017 - 2018.doc

Thông báo số 28 v/v phân bổ địa bàn tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh Lần thứ 25 - năm 2018

TB2818- Phan bo mat tran MHX 2018.docx

Thông báo số 27 v/v thay đổi thành viên Đoàn kiểm tra công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 - 2018

TB2718- Thay doi thanh vien Doan kiem tra.doc

Thông báo số 26 v/v thực hiện thang điểm thi đua trực tuyến công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 - 2018

TB2618- Huong dan Kiem tra cong tac Hoi nam hoc 2017 - 2018.doc