Thứ 219112018

Last update04:31:22 PM

Sơ đồ Ngày Sinh viên, ra quân Xuân Tình nguyện năm 2014

Document Folder

so do Ngay sinh vien XTN 2014.doc

Xem tiếp...

Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khóa IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 Giai đoạn 2010 - 2013

Document Folder

DU thao Bao cao tong ket giai doan 2010 - 2013 HSVTP.doc

Nhằm lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ Hội cơ sở góp ý cho dự thảo kết quả thực hiện Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khóa IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố thông tin dự thảo báo cáo và đề nghị cơ sở hội triển khai cho cán bộ Hội đơn vị góp ý dự thảo.

Mọi góp ý đề nghị gử email về địa chỉ email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., thời gian tổ chức góp ý và gửi nội dung góp ý trước ngày 05/10/2013.

 

 

 

Xem tiếp...

Logo Đại hội IX Hội Sinh viên Việt Nam

Ý nghĩa biểu trưng: Biểu trưng Đại hội IX Hội Sinh viên Việt Nam với tổng thể là hình ảnh búp sen tỏa ngát hương mang theo tinh túy của Sinh viên Việt Nam thể hiện năng động, sáng tạo và hội nhập của sinh viên. Những đường nét hài hòa và thanh thoát tạo thành chữ số IX thể hiện nhiệm kỳ của đại hội. Hình ảnh cánh chim bồ câu đang vươn cao thể hiện khát vọng của sinh viên, thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Xem tiếp...