Thứ 622092017

Last update02:34:36 PM

Kế hoạch số 08/KH-BTK - Tổ chức Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 9 - năm 2013

Document Folder

KH0812 - Ke hoach Xuan tinh nguyen 2013.doc

.

Kế hoạch số 05/KH-HSV - Tổ chức Tuần lễ “Sinh viên sáng tạo”

Document Folder

KH0512 - To chuc Tuan le Sinh vien sang tao.doc

.

Kế hoạch số 29/KH-NVHSV - Tổ chức Hội thao sinh viên TP. HCM lần I - 2012 (Kèm thể lệ, mẫu đăng ký)

Hội Sinh viên Thành phố giao Nhà Văn hóa Sinh viên tổ chức Hội thao sinh viên TP. Hồ Chí Minh lần I - năm 2012, đề nghị các đơn vị tham gia tích cực, hiệu quả Hội thao.

Document Folder

* Các văn bản kèm theo:

.

Xem tiếp...