Chủ nhật23112014

Last update12:28:37 AM

Back Bạn đang ở trang: Home Giới thiệu Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh

Thành tích đạt được

Thành tích đạt được

Quá trình thành lập và phát triển

Quá trình thành lập và phát triển

Cơ sở Hội trực thuộc

Cơ sở Hội trực thuộc

Thông tin liên hệ Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh

HSV

Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hồ Chí Minh

Trụ sở: Số 04 Alexandre De Rhodes - Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8)38.225.123

Website: www.hoisinhvientphcm.com

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh

Danh sách Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ IV (2010 - 2015)