Thứ 222042019

Last update12:19:29 PM

Thông báo số 08 v/v định hướng địa bàn mặt trận tỉnh và 05 huyện ngoại thành trong chiến dịch Mùa hè xanh lần thứ 26 - năm 2019

TB0819-Dinh-huong-dia-ban-Mua-he-xanh.docx

Thông báo số 07 v/v kiểm tra chuyên đề “Công tác văn phòng, quản lý và sử dụng con dấu của Hội sinh viên trường”

TB0719 - Kiem tra chuyen de quan ly va su dung con dau HSV