Thứ tư, ngày 02 tháng 12 năm 2020

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần VI, nhiệm kỳ 2020 – 2023

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần VI, nhiệm kỳ 2020 – 2023

– Biểu trưng Đại hội: (tải file tại đây)

– Tải các sản phẩm nhận diện của Đại hội: (tải file tại đây)

– Dự thảo văn kiện Đại hội: (xem tại đây)

Mọi đóng góp ý kiến cho dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần VI, nhiệm kỳ 2020 – 2023 vui lòng gửi về email Vanphong@hoisinhvien.vn

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Back To Top