Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2023

Archives for 22/12/2022

Chị Trần Thu Hà làm chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

Hội nghị Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh khóa VI (nhiệm kỳ 2020 – 2023) vừa hiệp thương bầu Chị Trần Thu Hà – Phó Bí thư Thành Đoàn – giữ nhiệm vụ chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh vào chiều ngày 01/12.

Hội nghị Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM diễn ra chiều tối 1-12 – Ảnh: C.TRIỆU (TTO)

Hội nghị đã thống nhất cho Chị Phan Thị Thanh Phương – Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh – thôi tham gia Ban Chấp hành và thôi nhiệm vụ Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố.

Đồng thời, hội nghị cũng biểu quyết để chị Ông Thị Ngọc Linh – Ủy viên Ban thường vụ Thành Đoàn, Phó giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản Trẻ – thôi tham gia Ban Chấp hành và thôi giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.

Tân chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM Trần Thu Hà, phó bí thư Thành Đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM – Ảnh: C.TRIỆU (TTO)

Các đại biểu đã hiệp thương bầu chị Trần Thu Hà – Phó bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh – giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Chị Trần Thu Hà sinh năm 1988, quê Thanh Hóa, trình độ cao cấp lý luận chính trị, là cử nhân hành chính, thạc sĩ kinh tế chính trị.

Tại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, chị Thu Hà đã đảm nhận nhiều vị trí công tác tại các ban: Mặt trận – an ninh quốc phòng – địa bàn dân cư, Thiếu nhi và chánh văn phòng Thành Đoàn.

Hiện chị Hà là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Hội đồng Đội trung ương, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Chí Minh.

Hội nghị cũng hiệp thương bầu anh Phan Tấn Anh – Phó Trưởng ban Thanh niên trường học Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh – giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Như vậy, sau khi kiện toàn, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh có một chủ tịch và bốn phó chủ tịch.

Back To Top