Thứ hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021

45 ĐỊA ĐIỂM, CÔNG TRÌNH, SỰ KIỆN, DẤU ẤN NỔI BẬT CỦA SINH VIÊN THÀNH PHỐ BÁC

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hãy cùng nhìn lại 45 địa điểm, công trình, sự kiện, dấu ấn nổi bật của sinh viên thành phố Bác.

[Thông tin chi tiết bên trong từng hình ảnh]

Xem chi tiết tại: (đường dẫn này)

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Back To Top