Thứ sáu, ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐH Kinh tế – Luật – ĐHQG-HCM tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VI

     Ngày 13/3/2021, Ban Thường vụ Đoàn – Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ trường và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2023 cho cán bộ Đoàn – Hội các cấp tại trường.
Đ/c Ngô Trọng Nguyễn – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố,
Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG TP.HCM triển khai học tập Nghị quyết
     Ngay sau Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Thành phố lần thứ VI của cấp Thành, Hội Sinh viên các trường đã bắt đầu tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết tại cơ sở. Đây sẽ là đợt sinh hoạt cao điểm và trọng tâm của các cấp bộ Hội Thành phố trong năm 2021.
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

VĂN BẢN MỚI

1Quyết định số 0821 – V/v ban hành các Chương trình, Công trình, Đề án của Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2020 – 2023)
2Quyết định số 0721 – V/v ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2020 – 2023)
3Quyết định số 0621 – V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2020 – 2023)
4Quyết định số 0521 – V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2020 – 2023)
5Quy định số 0121 – Quy định về thẩm quyền ký ban hành văn bản của cơ quan Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
6Kế hoạch số 0221 – Kế hoạch triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2020 – 2023)
7Chương trình số 0121 – Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2020 – 2023)
8Thông báo số 1121 – V/v giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2020 – 2023)
9Thông báo số 1021 – V/v giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2020 – 2023)
10Thông báo số 0921 – TB số 04 XTN – V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 13 – năm 2021
Back To Top