Thứ hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Điều động Đ/c Phạm Kiều Hưng làm trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Sở Y tế TP.HCM

Đ/c Phạm Kiều Hưng –  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên VN TP.HCM – được điều động, bổ nhiệm làm Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở Y tế TP.HCM.

Ngày 6-3, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM trao quyết định điều động, bổ nhiệm đ/c Phạm Kiều Hưng – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban TNTH Thành Đoàn TP. HCM, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Thành phố làm trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở Y tế TP.HCM

Anh Phạm Kiều Hưng sinh năm 1983 tại TP.HCM, trình độ cử nhân luật, thạc sĩ quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa; cao cấp lý luận chính trị, công tác tại Thành đoàn TP.HCM từ năm 2009 đến nay.

 

 

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Back To Top