Thứ năm, ngày 30 tháng 03 năm 2023

ĐÔNG ĐẢO CÁN BỘ ĐOÀN – HỘI, ĐOÀN VIÊN, SINH VIÊN TÍCH CỰC THAM GIA HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN CÁC CẤP VÀ NGHỊ QUYẾT 31-NQ/TW

Trong 02 ngày 18, 19/02/2023, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, quán triệt Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Điểm cầu chính diễn ra tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Cần Giờ và Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại Thanh thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia của hơn 300 đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn; đại diện lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Thành Đoàn, lãnh đạo các Ban – Văn phòng Thành Đoàn. Bí thư, Phó Bí thư các Quận, Huyện Đoàn, Thành Đoàn Thành phố Thủ Đức và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn. Điểm cầu tiếp sóng trực tuyến tại Hội trường Thành Đoàn, tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Thành Đoàn và tại các cơ sở Đoàn – Hội các trường cũng triển khai tiếp sóng.
Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng
Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh truyền đạt hai chuyên đề:
– Chuyên đề “Nghiên cứu, học tập, quán triệt những nội dung, quan điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, các công trình hướng đến Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025)”.
– Chuyên đề “Nghiên cứu các nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; nội dung bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Nên – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027”.
Tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Hùng Vũ Hưng – Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đã truyền đạt Chuyên đề “Các nội dung trọng tâm trong Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng
Việc tổ chức Hội nghị nhằm giúp các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, các Văn kiện Đại hội Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần XI, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra; cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác; gắn việc học tập, quán triệt Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp bộ Đoàn.
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

VĂN BẢN MỚI

1Kế hoạch liên tịch số 06 – Về Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp lần 11 “STARTUP WHEEL 2023”
2Thông báo số 17 về việc phát hành bộ hồ sơ mẫu phục vụ công tác tổ chức Đại hội, Hội nghị Hội Sinh viên Việt Nam cấp trường
3Thông báo số 18 về việc tổ chức hoạt động sinh viên đồng diễn chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
4[ĐÍNH KÈM] Thông báo số 14 về việc chuẩn bị lực lượng, địa bàn, nguồn lực, công trình cho Chiến dịch Mùa hè xanh lần thứ 30 – năm 2023
5Thông báo số 14 về việc chuẩn bị lực lượng, địa bàn, nguồn lực, công trình cho Chiến dịch Mùa hè xanh lần thứ 30 – năm 2023
6[Đính kèm] Công văn số 18 về việc cung cấp số liệu hội viên, sinh viên của các cơ sở Hội trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
7Công văn số 18 về việc cung cấp số liệu hội viên, sinh viên của các cơ sở Hội trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
8Thông báo số 13 về việc công bố và hướng dẫn sử dụng biểu trưng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028
9Công văn số 17 V/v phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội, Hội nghị Hội Sinh viên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028
10Thông báo số 12 về việc Tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo Đại hội điểm và tập huấn công tác tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam cấp trường cho Cán bộ hội chủ chốt
Back To Top