Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên TP. HCM lần thứ 14 (mở rộng), giao ban công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố học kỳ I, năm học 2019 – 2020

Chiều ngày 19/9/2019, tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Thành phố đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Thành phố lần thứ 14 (mở rộng), giao ban công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố học kỳ I, năm học 2019 – 2020.

Tại Hội nghị, đ/c Ông Thị Ngọc Linh – UV BTV, Phó Ban TNTH Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố báo cáo chuyên đề “Giải pháp tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2020)”

Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố đã trình và thông qua Ban Chấp hành Hội Sinh viên Thành phố các văn bản liên quan đến công tác tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu các cấp hướng tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Nhằm đảm bảo công tác nhân sự, tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Thành phố lần thứ 14 đã thống nhất cho rút tên 06 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, 03 đồng chí Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Thành phố.
– Đ/c Đặng Hoàng Song Phương – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Sài Gòn
– Đ/c Phan Hoàng Đăng Khoa – Ủy viên Ban Thư ký, Nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
– Đ/c Nguyễn Thị Hương – Ủy viên Ban Thư ký, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
– Đ/c Nguyễn Thị Cẩm Nhung – Ủy viên Ban Thư ký, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh
– Đ/c Đặng Thanh An – Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Hành chính quốc gia cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh
– Đ/c Phạm Thành Phước – Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Văn Lang
– Đ/c Lê Nguyên Thái Trường – Ủy viên Ban Kiểm tra, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
– Đ/c Nguyễn Thị Thùy Trang – Ủy viên Ban Kiểm tra, Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Tài chính – Marketing
– Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền – Ủy viên Ban Kiểm tra, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh


Ban Chấp hành Hội Sinh viên Thành phố đã thống nhất hiệp thương kiện toàn bổ sung 03 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, 01 đồng chí Ủy viên Ban Thư ký và 01 đồng chí Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
– Đ/c Trần Duy Quân – Ủy viên Ban Thư ký, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
– Đ/c Trần Nguyên Thục – Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng phòng Chính trị – Tư tưởng, Sở Giáo dục – Đào tạo Thành phố
– Đ/c Thái Trọng Nghĩa – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh
– Đ/c Võ Thị Yến Nhi – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
– Đ/c Võ Minh Thiện – Ủy viên Ban Kiểm tra, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

Thực hiện: Văn phòng HSV TP. HCM
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

VĂN BẢN MỚI

1Hướng dẫn số 01 về công tác tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2023
2Hướng dẫn số 01 v/v tổ chức Đại hội, Hội nghị Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Hội nghị Đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh
3Kế hoạch số 13 v/v tổ chức Liên hoan phim Sinh viên TP. Hồ Chí Minh Lần thứ 4 – Năm 2019
4Kế hoạch số 12 v/v phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2023
5Thông báo số 32 v/v mời sinh viên tham dự Lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” Năm 2019
6Thông báo số 30 v/v Tổ chức chương trình “Vinh danh thủ khoa” năm 2019
7Thông báo số 29 v/v thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, đăng ký mô hình, giải pháp tiêu biểu Năm học 2019 – 2020
8Kế hoạch số 11 v/v tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần VI, nhiệm kỳ 2020 – 2023
9Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố năm học 2019 – 2020
10Thông báo số 28 v/v giới thiệu cá nhân, tập thể đề nghị xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố năm 2019
Back To Top