Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở TP. Hồ Chí Minh giữa nhiệm kỳ VI (2018 – 2021)

Trong không khí hội viên, sinh viên cả nước đang ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X – Hội Sinh viên Việt Nam hướng đến chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2020) cũng như hội viên, sinh viên thành phố Bác nói riêng đang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2023. Được sự cho phép của Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và Đảng ủy – Ban Giám đốc Phân viện, sáng ngày 21/12/2019, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở TP. Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên Học viện giữa nhiệm kỳ VI (2018 – 2021).

Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Bùi Hữu Hồng HảiỦy viên Ban Thư ký, Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Thành phố; KS. Phan Công KhanhĐảng ủy viên Đảng ủy bộ phận phụ trách công tác thanh niên, Phó chủ tịch Công đoàn Bộ phận, Trưởng phòng Quản trị cùng các đồng chí đại diện các cơ sở Đoàn kết nghĩa, các đơn vị tài trợ, đồng hành cùng Hội Sinh viên Học viện, các anh chị cựu cán bộ Hội Sinh viên Học viện qua các thời kỳ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên Học viện giữa nhiệm kỳ VI với sự tham dự của 120 đại biểu là những cán bộ Hội tiêu biểu, hội viên tích cực đại diện cho gần 1300 hội viên, sinh viên đang học tập và công tác tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh. Hội nghị có nhiệm vụ phát huy trí tuệ, sáng tạo của cán bộ Hội, hội viên, sinh viên Học viện tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VI – Hội Sinh viên Học viện; sơ kết, nhận xét và đánh giá công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ VI (giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2019); tiếp tục hoàn thiện phương hướng hoạt động cho công tác Hội và phong trào sinh viên Học viện từ nay cho đến hết nhiệm kỳ VI; hiệp thương chọn cử những đại biểu ưu tú đại diện cho cán bộ, hội viên, sinh viên Học viện tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Mỗi đại biểu dự Hội nghị đã phát huy tốt khả năng, trí tuệ; tập trung nghiên cứu, thảo luận những nội dung chủ yếu về tình hình sinh viên, công tác Hội và phong trào sinh viên Học viện thời gian qua; xác định rõ những ưu điểm và hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó đề xuất những sáng kiến cho công tác Hội và phong trào sinh viên giai đoạn tới thông qua 04 tổ thảo luận: 1. Sinh viên Hành chính tích cực thi đua và phát huy 5 tốt; vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong; 2. Sinh viên Hành phát huy thế mạnh chuyên ngành; xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; 3. Sinh viên Hành chính tích cực phát huy tinh thần học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ năng thực hành xã hội và chủ động hội nhập quốc tế; 4. Sinh viên Hành chính xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh và tích cực rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần.

Thực hiện Quyết định số: 28/QĐ-BTK-TC ngày 12/12/2019 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố về việc phân bổ đại biểu tham dự Đại hội VI – Hội Sinh viên Thành phố đối với Hội Sinh viên Học viện. Tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử 04 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Hội Sinh viên Thành phố đảm bảo số lượng, thành phần và cơ cấu theo phân bổ.

Đoàn đại biểu Hội Sinh viên Học viện dự Đại hội VI – Hội Sinh viên Thành phố ra mắt Hội nghị

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị giữa nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Học viện đã tiến hành Hội nghị lần thứ 15 thông qua nội dung kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Học viện. Hội nghị đã hiệp thương biểu quyết thống nhất cho 11 đồng chí rút tên Ban Chấp hành, 05 đồng chí rút tên Ban Kiểm tra, hiệp thương bổ sung 11 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, bổ sung 05 đồng chí tham gia Ban Kiểm tra và 05 đồng chí tham gia Ban Thư ký. Đồng chí Nguyễn Minh Trí đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện, đồng chí Đỗ Trọng Hiếu và đồng chí Lục Thị Ngọc Nữ đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện. Như vậy, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Học viện nhiệm kỳ VI sau kiện toàn bao gồm các đồng chí:

Đồng chí Nguyễn Minh Trí – Chủ tịch

Đồng chí Đỗ Trọng Hiếu – Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra

Đồng chí Lục Thị Ngọc Nữ – Phó Chủ tịch

Đồng chí Huỳnh Tâm Như – Ủy viên Ban Thư ký

Đồng chí Dương Thị Thu Uyên – Ủy viên Ban Thư ký, Phó Ban Kiểm tra

Đồng chí Phạm Ngọc Huyên – Ủy viên Ban Chấp hành

Đồng chí Ngô Thị Thu Hương – Ủy viên Ban Chấp hành

Đồng chí Đặng Vũ Linh – Ủy viên Ban Chấp hành

Đồng chí Đào Trọng Nhân – Ủy viên Ban Chấp hành

Đồng chí Lê Thị Kim Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành

Đồng chí Châu Ngọc Phương Thảo – Ủy viên Ban Chấp hành

Đồng chí Trương Anh Vinh – Ủy viên Ban Chấp hành

Đồng chí Nguyễn Hoa Như Ý – Ủy viên Ban Chấp hành

Đồng chí Nguyễn Thị Như Ý – Ủy viên Ban Chấp hành

Đồng chí Võ Thị Ngọc Yến – Ủy viên Ban Chấp hành

Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Học viện được kiện toàn ra mắt Hội nghị

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Học viện được kiện toàn ra mắt Hội nghị

Đ/c Nguyễn Minh Trí – Tân Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện phát biểu nhận nhiệm vụ

Với tinh thần làm việc như khẩu hiệu hành động Hội Sinh viên Học viện nhiệm kỳ VI “SINH VIÊN HÀNH CHÍNH RÈN ĐỨC – LUYỆN TÀI – LÀM THEO LỜI BÁC – PHÁT HUY NĂM TỐT – VỮNG TIN KHÁT VỌNG – VỮNG BƯỚC TIÊN PHONG”. Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở TP. Hồ Chí Minh giữa nhiệm kỳ VI (2018 – 2021) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội nghị một lần nữa xác định nhiệm vụ chủ yếu của Hội Sinh viên Học viện trong nhiệm kỳ VI là tập trung xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Học viện vững mạnh; là người bạn thiết thân, tin cậy của sinh viên; hoàn thành sứ mệnh là tổ chức thiết thân, đồng hành cùng sinh viên, do sinh viên và vì sinh viên Học viện suốt 15 năm; cổ vũ sinh viên thường xuyên rèn luyện nhân cách, định hình nếp sống đẹp, trau dồi tri thức, chủ động sáng tạo, sẵn sàng hội nhập, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng,… nhằm cống hiến sức trẻ vào sự nghiệp phát triển chung của nước nhà, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung và sự ổn định, phát triển của Học viện nói riêng; phấn đấu là thế hệ sẽ viết tiếp và khép lại truyền thống vẻ vang 20 năm sinh viên Đại học hệ chính quy của Học viện; trở thành người cán bộ, công chức tương lai mẫu mực, mẫn cán, là công bộc tốt của nhân dân.

Đại diện Đảng ủy Bộ phận và Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố trao Thư khen và kỷ niệm chương cho các đồng chí vừa được kiện toàn thôi tham gia Ban Chấp hành Hôi Sinh viên Học viện

Đ/c Đặng Thanh An – Nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện đại diện cho các đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành phát biểu chia tay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Back To Top