Thứ sáu, ngày 16 tháng 04 năm 2021

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2020 – 2023)

          Sáng ngày 06/3/2021, Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên khu vực Đại học – Cao đẳng – Trung cấp năm học 2020 – 2021 nhằm triển khai các chương trình, nội dung trọng tâm trong học kỳ II. Bên cạnh đó, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2023 đến các cơ sở Hội. Gần 1.000 cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên các trường Đại học – Cao đẳng trên địa bàn Thành phố cùng tham gia học tập Nghị quyết với hơn 70 điểm cầu trực tuyến tại các trường.
Toàn cảnh buổi học tập, quán triệt Nghị quyết tại Điểm cầu chính – Hội trường Thành Đoàn
Đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố
triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết
 
           Sau hội nghị, các cấp bộ Hội xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội gắn với việc xây dựng và thực hiện chương trình hành động của cấp mình một cách thiết thực. Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố sẽ chủ trì kiểm tra, đôn đốc việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết.
Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

VĂN BẢN MỚI

1Quyết định số 0821 – V/v ban hành các Chương trình, Công trình, Đề án của Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2020 – 2023)
2Quyết định số 0721 – V/v ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2020 – 2023)
3Quyết định số 0621 – V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2020 – 2023)
4Quyết định số 0521 – V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2020 – 2023)
5Quy định số 0121 – Quy định về thẩm quyền ký ban hành văn bản của cơ quan Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
6Kế hoạch số 0221 – Kế hoạch triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2020 – 2023)
7Chương trình số 0121 – Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2020 – 2023)
8Thông báo số 1121 – V/v giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2020 – 2023)
9Thông báo số 1021 – V/v giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2020 – 2023)
10Thông báo số 0921 – TB số 04 XTN – V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 13 – năm 2021
Back To Top