Thứ hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2020 – 2023)

          Sáng ngày 06/3/2021, Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên khu vực Đại học – Cao đẳng – Trung cấp năm học 2020 – 2021 nhằm triển khai các chương trình, nội dung trọng tâm trong học kỳ II. Bên cạnh đó, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2023 đến các cơ sở Hội. Gần 1.000 cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên các trường Đại học – Cao đẳng trên địa bàn Thành phố cùng tham gia học tập Nghị quyết với hơn 70 điểm cầu trực tuyến tại các trường.
Toàn cảnh buổi học tập, quán triệt Nghị quyết tại Điểm cầu chính – Hội trường Thành Đoàn
Đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố
triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết
 
           Sau hội nghị, các cấp bộ Hội xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội gắn với việc xây dựng và thực hiện chương trình hành động của cấp mình một cách thiết thực. Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố sẽ chủ trì kiểm tra, đôn đốc việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết.
Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Back To Top