Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X

Sáng 7.4, tại Hội trường Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Ông Thị Ngọc Linh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh, Bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Hội nghị truyền đạt những nội dung chủ yếu của Nghị quyết bao gồm 3 chuyên đề: Phong trào Sinh viên 5 tốt nhiệm kỳ 2018 – 2023; Xây dựng Hội Sinh viên vững mạnh; Các hoạt động hỗ trợ, tư vấn sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. Bên cạnh đó là thông tin về cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ X và phát biểu kết luận của đồng chí Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã có nhiều tập thể, cá nhân phấn đấu, nỗ lực cùng với nhiều mô hình, cách làm hay. Phong trào đã có sự phát triển mạnh mẽ, đem lại nhiều giá trị cho sinh viên Việt Nam, tạo môi trường để phấn đấu, rèn luyện cho đông đảo sinh viên, được dư luận xã hội quan tâm, đánh giá cao, góp phần xây dựng lớp sinh viên toàn diện.

Để xây dựng Hội Sinh viên thực sự vững mạnh, công tác cán bộ Hội nhiệm kỳ 2018 – 2023 cần tập trung một số giải pháp: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có chất lượng, trưởng thành từ phong trào sinh viên; tiếp tục đổi mới công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Hội theo hướng phân cấp và theo chức danh; xây dựng các công cụ tận dụng thế mạnh mạng xã hội; tăng tỷ lệ Chủ tịch Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng”.

Bên cạnh các hoạt động đoàn kết, giáo dục, định hướng, Hội cần tư vấn, hỗ trợ sinh viên bằng các giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình địa phương.

Theo đồng chí Bùi Quang Huy – Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, để thực hiện những yêu cầu của Nghị quyết đòi hỏi hội viên, cán bộ hội phải nắm chắc được các văn kiện, nghị quyết Đại hội, tiếp tục tổ chức, triển khai, học tập, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết, nhằm thúc đẩy các phong trào của hội viên cả nước, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết đại hội trong những năm tới.

KHÁNH HUYỀN

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Back To Top