Thứ ba, ngày 04 tháng 10 năm 2022

Hội Sinh viên Thành phố triển khai kiểm tra chuyên đề số 2 trong năm học 2021 – 2022

Hội Sinh viên Thành phố triển khai kiểm tra chuyên đề số 2 “Công tác triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2023” trong năm học 2021 – 2022.

Đoàn kiểm tra kiểm tra các đơn vị Hội Sinh viên trường

Đợt kiểm tra chuyên đề số 02 được Hội Sinh viên Thành phố tổ chức kiểm tra tại các đơn vị: Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Trường Đại học Hoa Sen, Hội Sinh viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

VĂN PHÒNG HỘI SINH VIÊN THÀNH PHỐ

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

VĂN BẢN MỚI

1Chương trình 01/CTr-BCH – Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh Năm học 2022 – 2023
2Thông báo 14/TB-BTK – Tổ chức Liên hoan Câu lạc bộ – Đội – Nhóm tiếng Anh – Năm 2022
3Thông báo 07/TB-BTK – V/v tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Thành phố lần thứ 2 (mở rộng), giao ban công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố học kỳ II, năm học 2021 – 2022
4Thông báo 33/TB-BTK – V/v triệu tập tham dự Hội nghị triển khai Chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022 – 2023 và Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt Hội Sinh viên toàn quốc năm 2022
5KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH 1122 – Tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 29 – năm 2022
6KẾ HOẠCH 1022 – Triển khai thực hiện Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025
7KẾ HOẠCH 0922 – Tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022
8KẾ HOẠCH 0822 – Kiểm tra, tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố Năm học 2021 – 2022
9KẾ HOẠCH 0722 – Tổ chức Ngày hội sinh viên với ngoại ngữ lần 7 – Năm 2022 Chủ đề “A FLIGHT INTO LIFE”
10KẾ HOẠCH 0622 – Tổ chức Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên TP. Hồ Chí Minh” Lần thứ 6 – Năm 2022
Back To Top