Kiện toàn Ban Chấp hành Hội Sinh viên Thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 25/4, Hội nghị Ban Chấp hành Hội sinh viên Thành phố lần thứ 13, khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã diễn ra tại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.

Các Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020 được kiện toàn lên nhận hoa ra mắt hội nghị

Thực hiện chương trình công tác của Ban Chấp hành Hội sinh viên Thành phố, Hội nghị kịp thời kiện toàn các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành (UV BCH) thôi giữ nhiệm vụ, đồng thời trình phương án tổ chức Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh khóa VI.

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố; Phạm Kiều Hưng – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố; Ông Thị Ngọc Linh – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố; Đặng Hoàng Song Phương – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố. Cùng các Ủy viên Ban Thư ký, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Thành phố cũng về dự.

Hội nghị hiệp thương kiện đoàn các Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Thành phố lần thứ 13 đã thống nhất hiệp thương kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thư ký gồm: Anh Huỳnh Mạnh Phương – Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Kinh tế – Luật – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh làm Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố; Anh Phạm Thành Phước – Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Văn Lang làm UV BCH Hội Sinh viên Thành phố; Chị Nguyễn Thị Thật – sinh viên tiêu biểu Trường ĐH Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh làm UV BCH Hội Sinh viên Thành phố; Chị Ngô Thị Hà Giang – sinh viên Trường ĐH Tài chính – Marketing làm UV BCH Hội Sinh viên Thành phố.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Back To Top