Thứ hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021

QUỐC HỘI BẦU ÔNG PHẠM MINH CHÍNH GIỮ CHỨC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chiều 5/4, tại kỳ họp thứ 11, với 462/466 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 96,25% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Phạm Minh Chính.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.
Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Tân Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021 Phạm Minh Chính thực hiện nghi thức tuyên thệ trung thành với Tổ Quốc, nhân dân và Hiến pháp.
Hiến pháp 2013 quy định: “Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội”.
Cũng theo đó, Hiến pháp cũng quy định “Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Chính phủ và những nhiệm vụ được giao; báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước”.
Trước khi được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Minh Chính từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Công an, rồi Thứ trưởng Bộ Công an, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Sáng nay 05/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Phạm Minh Chính là Thủ tướng thứ 7 của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Back To Top