Tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 – 2019

Sáng ngày 05/7/2019, trong khuôn khổ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (mở rộng), Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố vinh dự tiếp tục nhận được cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 – 2019, Bằng khen và biểu trưng cho 03 mô hình, giải pháp sáng tạo xuất sắc nhận giải thưởng 09/1, 02 mô hình báo cáo tham luận tại Hội nghị.

   
Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh vinh dự nhận cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 – 2019
Đại diện Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh trình bày báo cáo tham luận mô hình
“Cổng thông tin điện tử về dữ liệu Ba, Má phong trào học sinh – sinh viên” tại Hội nghị
Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh nhận 03/06 giải thưởng
mô hình, giải pháp tiêu biểu 09/1 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng
Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh tham gia Hội nghị
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Back To Top