Thứ hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Tuần lễ văn hóa “SAY HI AND SMILE”

Nhằm tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể sinh viên về 3 nội dung đạo đức và 5 đặc điểm nhận diện của sinh viên đại học Tôn Đức Thắng. Hội Sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng đã liên tục thực hiện những tuần lễ văn hóa “SAY HI AND SMILE” xuyên suốt trong năm học.

3 nội dung đạo đức của đại học Tôn Đức Thắng

 

5 đặc điểm nhận diện của sinh viên đại học Tôn Đức Thắng

Hàng ngày sẽ có các bạn tình nguyện viên là Cán Bộ Đoàn-Hội, Hội viên và linh vật là chú mèo thông thái của đại học Tôn Đức Thắng sẽ đứng tại các sảnh của các tòa nhà vào các giờ vào và ra ca học, hoặc trong khuôn viên trường, trên tay là hình ảnh kèm theo những câu slogan dễ thương về nội dung cần truyền tải cũng như những nụ cười và những cử chỉ chào hỏi dễ thương dành cho các bạn.

Những slogan dễ thương về nội dung cần truyền tải

Hình ảnh các bạn sinh viên vui vẻ chào lại các bạn tình nguyện viên và chú mèo thông thái

Hình ảnh truyền tải về sự lễ phép

Hình ảnh BCH HSV Việt Nam TPHCM cùng tuần lễ văn hóa “Say hi and smile”

 

 

 

 

HSV ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Back To Top