Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

 

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 được tiến hành trong 1,5 ngày là ngày 04, 05 tháng 11 năm 2023 với 459 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 600.000 hội viên, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, sáng tạo.

Đại hội đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã thảo luận, thống nhất thông qua dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2023 trình Đại hội. Đại hội đã nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Minh Triết – Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Phước Lộc – Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố khóa VII công bố Văn kiện Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 chính thức để các cấp bộ Hội, cán bộ Hội, hội viên, sinh viên Thành phố nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền.

Toàn văn văn kiện Đại hội xem tại:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

VĂN BẢN MỚI

1Thông báo 13 về việc chuẩn bị lực lượng, địa bàn, nguồn lực, công trình cho Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 31 – năm 2024
2Thông báo số 12 triển khai tham gia Cuộc thi “Ý tưởng, dự án tình nguyện” năm 2024
3Thông báo số 11 tổ chức tiếp sóng Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
4Thông báo số 10 tổ chức Chương trình trao học bổng “Vững bước tương lai” dành cho học sinh, sinh viên năm 2023
5Thông báo số 09 về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028
6Thông báo số 07 về việc Tổ chức chương trình bồi dưỡng chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HSV các trường năm học 2023 – 2024
7Thông báo số 08 Triển khai các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024)
8Thông báo số 07 Tổ chức chương trình bồi dưỡng chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường năm học 2023 – 2024
9Quyết định số 02 – Khen thưởng cho các tập thể tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Xuân tình nguyện lần 16 – năm 2024
10Thông báo số 06 về việc ban hành thang điểm thi đua công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố năm học 2023 – 2024
Back To Top