Archives for 18/09/2019

Giải pháp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2020)

Giải pháp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2020)

Xem chi tiết tại: https://prezi.com/e8gqvwtuwjz3/hoat-ong-ky-niem-70-nam/?fbclid=IwAR2xqGEIo6EFCtQUhFybSOETDwJAn0KWJg7ev9QCjgfcXW6Z9JGj0m0ZQwQ

Back To Top