Thứ hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Giải pháp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2020)

Giải pháp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2020)

Xem chi tiết tại: https://prezi.com/e8gqvwtuwjz3/hoat-ong-ky-niem-70-nam/?fbclid=IwAR2xqGEIo6EFCtQUhFybSOETDwJAn0KWJg7ev9QCjgfcXW6Z9JGj0m0ZQwQ

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Back To Top