Thứ bảy, ngày 29 tháng 01 năm 2022

Archives for 25/02/2021

Báo Tuổi Trẻ phát động chương trình “Cùng Tuổi Trẻ góp vắcxin COVID-19”

Từ hôm nay ngày 25/02/2021, Tuổi Trẻ phát động chương trình “Cùng Tuổi Trẻ góp vắcxin COVID-19” để tạo thêm nguồn lực tài chính trang trải cho chi phí về vắcxin và tiến tới bảo đảm đủ vắcxin để phòng chống dịch bệnh lâu dài cho toàn dân.

Back To Top