Thứ hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Báo Tuổi Trẻ phát động chương trình “Cùng Tuổi Trẻ góp vắcxin COVID-19”

Từ hôm nay ngày 25/02/2021, Tuổi Trẻ phát động chương trình “Cùng Tuổi Trẻ góp vắcxin COVID-19” để tạo thêm nguồn lực tài chính trang trải cho chi phí về vắcxin và tiến tới bảo đảm đủ vắcxin để phòng chống dịch bệnh lâu dài cho toàn dân.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Back To Top