Thứ hai, ngày 27 tháng 06 năm 2022

Archives for 25/09/2021

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020 – 2021 VÀ TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG NĂM HỌC 2021 – 2022

Tài liệu chính thức phục vụ Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh khu vực Đại học – Cao đẳng – Trung cấp, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 – 2021 và triển khai các nội dung năm học 2021 – 2022.

TRUY CẬP ĐỂ XEM LẠI LIỆU THEO 02 DẠNG SAU ĐÂY:
1. Xem toàn bộ tài liệu dưới dạng ebook, tại đây. tại đây.
2. Xem tài liệu Theo danh mục trong driver, tại đây. tại đây.

Back To Top