Thứ năm, ngày 28 tháng 10 năm 2021

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020 – 2021 VÀ TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG NĂM HỌC 2021 – 2022

Tài liệu chính thức phục vụ Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh khu vực Đại học – Cao đẳng – Trung cấp, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 – 2021 và triển khai các nội dung năm học 2021 – 2022.

TRUY CẬP ĐỂ XEM LẠI LIỆU THEO 02 DẠNG SAU ĐÂY:
1. Xem toàn bộ tài liệu dưới dạng ebook, tại đây. tại đây.
2. Xem tài liệu Theo danh mục trong driver, tại đây. tại đây.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Back To Top