Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024

Archives for 19/07/2023

[ĐH KINH TẾ LUẬT] Đồng chí Trần Thị Kiều Anh được hiệp thương chức danh UV.BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ngày 19/7/2023, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 8, khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã họp tại Hà Nội tiến hành cho ý kiến và hiệp thương kiện toàn bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra và chức danh Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X. Theo đó, đồng chí Trần Thị Kiều Anh – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM vinh dự được kiện toàn vào vị trí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Khóa X.

Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản cho biết 'UEL HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH LUẬT, ĐHQG-HCM TẬNGC SINH VIET PHO Trân trọng chúc mừng Đồngchí TRẦN THỊ KIỀU ANH TẬN ÚY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM KHÓA NHIỆM KỲ 2018 -2023 -2023 KINHTE DHQG-H TäM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 11/2022 Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Khóa VII 02/2023 Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường Khóa IX 02/2023 Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Khóa VIII CÂILLAGBÃ Sinh viên 19/07/ Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Khóa'

Tóm tắt quá trình công tác của đồng chí Trần Thị Kiều Anh

Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM

Hội Sinh viên Việt Nam có Tân Phó Chủ tịch

Ngày 19.7, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 7 khóa X. Dự và chủ trì có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và đồng chí Hồ Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Chị Trần Thu Hà – UV  BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí Thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. HCM  được kiện toàn bổ sung Ban Thư ký và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Tại Hội nghị tiến hành công tác kiện toàn bổ sung 28 nhân sự tham gia Ban Chấp hành; 10 nhân sự tham gia Ban Thư ký. Đồng chí Trần Thu Hà, Phó Bí thư thành Đoàn Tp Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Tp Hồ Chí Minh được hiệp thương Phó Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, khoá X.

Chúc mừng 28 đồng chí được kiện toàn bổ sung Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Khoá X

Chúc mừng 02 đồng chí được kiện toàn bổ sung vào BTK Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam: Đồng chí Nguyễn Tất Toàn – UV BTV, trưởng Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (Thứ nhất từ trái sang), Đồng chí Trần Thị Quỳnh Anh – UV BTK Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường đại học Công nghệ TP. HCM (Thứ 3 từ trái sang)

Chia tay các đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thư ký và Ban Kiểm tra TW Hội Sinh viên Việt Nam

 

Chị Trần Thu Hà là Tân Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

Back To Top