Thứ tư, ngày 27 tháng 09 năm 2023

Hội Sinh viên Việt Nam có Tân Phó Chủ tịch

Ngày 19.7, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 7 khóa X. Dự và chủ trì có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và đồng chí Hồ Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Chị Trần Thu Hà – UV  BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí Thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. HCM  được kiện toàn bổ sung Ban Thư ký và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Tại Hội nghị tiến hành công tác kiện toàn bổ sung 28 nhân sự tham gia Ban Chấp hành; 10 nhân sự tham gia Ban Thư ký. Đồng chí Trần Thu Hà, Phó Bí thư thành Đoàn Tp Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Tp Hồ Chí Minh được hiệp thương Phó Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, khoá X.

Chúc mừng 28 đồng chí được kiện toàn bổ sung Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Khoá X

Chúc mừng 02 đồng chí được kiện toàn bổ sung vào BTK Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam: Đồng chí Nguyễn Tất Toàn – UV BTV, trưởng Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (Thứ nhất từ trái sang), Đồng chí Trần Thị Quỳnh Anh – UV BTK Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường đại học Công nghệ TP. HCM (Thứ 3 từ trái sang)

Chia tay các đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thư ký và Ban Kiểm tra TW Hội Sinh viên Việt Nam

 

Chị Trần Thu Hà là Tân Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

VĂN BẢN MỚI

1Kế hoạch số 11 Tổ chức Liên hoan tiếng hát Sinh viên toàn thành “Student – Sing – Shine” năm 2023
2Thông báo 51 Chương trình bồi dưỡng chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam các trường năm học 2023 – 2024
3Thông báo số 50 triển khai tham gia Chương trình “Hành trình bài ca sinh viên” năm 2023
4Thông báo số 49 Thực hiện khen thưởng chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh nhân dịp kỷ niệm 30 năm và Hội nghị tổng kết chiến dịch cấp cơ sở năm 2023
5Thông báo số 48 Mời hội viên, sinh viên tham gia cổ vũ vòng thi đấu loại trực tiếp Chương trình “Sinh viên Việt Nam thế hệ mới năm 2023”
6Thông báo số 47 Triển khai sử dụng hệ thống thư điện tử chung và cung cấp thông tin xây dựng danh bạ điện thoại của Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố
7Thông báo số 46 – Kết quả thi đua công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố năm học 2022 – 2023
8Kế hoạch số 10 – Tổ chức các hoạt động thảo luận và lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028
9Thông báo số 45 về việc Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong cán bộ Hội chủ chốt, Thường trực các cơ sở Đoàn chưa có tổ chức Hội
10Thông báo số 44 Hội đồng 2 giải thưởng Bồ Câu Trắng năm học 2022 – 2023
Back To Top