Thứ bảy, ngày 02 tháng 12 năm 2023

Archives for 06/11/2023

ẤN PHẨM “THẮP SÁNG KIẾN – TẠO TƯƠNG LAI” GIỚI THIỆU MÔ HÌNH, GIẢI PHÁP TIÊU BIỂU TRONG CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2020 – 2023

Nhiệm kỳ VI (2020 – 2023) của công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh đánh dấu những kết quả nổi bật cùng nhiều mô hình, giải pháp sáng tạo, lan toả, thể hiện được vai trò là người bạn đồng hành đáng tin cậy của sinh viên Thành phố. Tinh thần không ngại đổi mới, chủ động thích ứng trước những thay đổi được kết tinh đầy tâm huyết trong sức sống phong trào và hoạt động sinh viên từ cơ sở đến cấp Thành, tạo nên sự đột phá của nhiệm kỳ. Trong giai đoạn 2020 – 2023, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng sinh viên phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích trên các mặt trận, tham gia cùng Thành phố vượt qua các giai đoạn thử thách của đại dịch COVID-19; chăm lo, đồng hành với sinh viên trong học tập và rèn luyện; tiên phong ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số toàn diện trong phương thức tiếp cận, triển khai và nâng chất công tác Hội và phong trào sinh viên, mở rộng lực lượng.

Đó chính là thành quả của những nỗ lực tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ Hội, hội viên, sinh viên Thành phố trong nhiệm kỳ đặc biệt này, kế thừa xứng đáng những trang sử vẻ vang của truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn – Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh. Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố thực hiện ấn phẩm “Sáng tri thức – Tạo tương lai” giới thiệu các mô hình, giải pháp tiêu biểu dấu ấn của nhiệm kỳ từ cơ sở đến cấp Thành trong giai đoạn 2020 – 2023. Chúng tôi kỳ vọng, ấn phẩm này sẽ góp phần lan toả và nhân rộng những cách làm hay, những cái mới, tạo động lực và hình mẫu cho việc tổ chức các phong trào, chương trình, hoạt động cụ thể của công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố trong thời gian tới.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Link theo dõi ấn phẩm:

Back To Top