Thứ bảy, ngày 02 tháng 12 năm 2023

ẤN PHẨM “THẮP SÁNG KIẾN – TẠO TƯƠNG LAI” GIỚI THIỆU MÔ HÌNH, GIẢI PHÁP TIÊU BIỂU TRONG CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2020 – 2023

Nhiệm kỳ VI (2020 – 2023) của công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh đánh dấu những kết quả nổi bật cùng nhiều mô hình, giải pháp sáng tạo, lan toả, thể hiện được vai trò là người bạn đồng hành đáng tin cậy của sinh viên Thành phố. Tinh thần không ngại đổi mới, chủ động thích ứng trước những thay đổi được kết tinh đầy tâm huyết trong sức sống phong trào và hoạt động sinh viên từ cơ sở đến cấp Thành, tạo nên sự đột phá của nhiệm kỳ. Trong giai đoạn 2020 – 2023, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng sinh viên phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích trên các mặt trận, tham gia cùng Thành phố vượt qua các giai đoạn thử thách của đại dịch COVID-19; chăm lo, đồng hành với sinh viên trong học tập và rèn luyện; tiên phong ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số toàn diện trong phương thức tiếp cận, triển khai và nâng chất công tác Hội và phong trào sinh viên, mở rộng lực lượng.

Đó chính là thành quả của những nỗ lực tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ Hội, hội viên, sinh viên Thành phố trong nhiệm kỳ đặc biệt này, kế thừa xứng đáng những trang sử vẻ vang của truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn – Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh. Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố thực hiện ấn phẩm “Sáng tri thức – Tạo tương lai” giới thiệu các mô hình, giải pháp tiêu biểu dấu ấn của nhiệm kỳ từ cơ sở đến cấp Thành trong giai đoạn 2020 – 2023. Chúng tôi kỳ vọng, ấn phẩm này sẽ góp phần lan toả và nhân rộng những cách làm hay, những cái mới, tạo động lực và hình mẫu cho việc tổ chức các phong trào, chương trình, hoạt động cụ thể của công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố trong thời gian tới.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Link theo dõi ấn phẩm:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

VĂN BẢN MỚI

1Thông báo số 67 Kết quả xét chọn gương Thủ khoa trúng tuyển, Thủ khoa tốt nghiệp và tổ chức chương trình dâng hoa, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Vinh danh Thủ khoa” năm 2023
2Thông báo số 65 Kết quả xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt” Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
3Thông báo số 64 về việc triển khai lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng năm học 2023 – 2024
4Thông báo số 57 về việc giới thiệu thủ khoa trúng tuyển và thủ khoa tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng năm 2023
5Thông báo số 56 về việc triển khai thực hiện khảo sát xã hội phục vụ Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028
6Chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh Năm học 2023 – 2024
7Thông báo số 55 về việc Mời cán bộ Hội, hội viên, sinh viên tham dự Diễn đàn Khoa học sinh viên quốc tế lần 7 năm 2023
8Quyết định Khen thưởng số 65 về việc khen thưởng cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Chương trình Gia sư áo xanh năm 2023
9Quyết định Khen thưởng số 64 về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Chiến dịch Mùa hè xanh lần thứ 30 – năm 2023
10Thông báo số 54 về việc Đăng ký các công trình, hoạt động chào mừng và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028
Back To Top