CĐ Công thương TP. HCM – Công trình sơn vẽ mảng tường tại khuôn viên trường chào mừng kỷ niệm 70 ngày Truyền thống học sinh, sinh viên 09/01/1950 – 09/01/2020

Nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, HSV trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện công trình sơn vẽ mảng tường tại khuôn viên trường CĐ Công thương TP. HCM (Quận 9).

 

Back To Top