Thứ năm, ngày 28 tháng 10 năm 2021
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
01/CTr-BCH 03/03/2021 Chương trình số 0121 – Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2020 – 2023)
01/CTr-BCH 21/10/2020 Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 – 2021
02/CTr-BCH 21/10/2020 Chương trình làm việc của Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Thành phố năm học 2020 – 2021
01/CT-BCH 24/09/2019 Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố năm học 2019 – 2020
Back To Top