Số / Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
01/BC-BTK08/01/2020Báo cáo số 01 v/v sơ kết công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố Học kỳ I, năm học 2019 – 2020
11/BC-BTK14/06/2019BÁO CÁO KẾT QUẢ Tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023”
11/06/2019BÁO CÁO Công tác kiểm tra của Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Năm học 2018 – 2019
09/BC-BTK03/06/2019BÁO CÁO Tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố Năm học 2018 – 2019
Back To Top