Số / Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
01/HD-BCH09/10/2019Hướng dẫn số 01 về công tác tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2023
01/11/2018Hướng dẫn thể thức văn bản của Hội Sinh viên Thành phố
01/HD-BTK12/05/2018Hướng dẫn số 01 v/v tổ chức Đại hội, Hội nghị Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Hội nghị Đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh
Back To Top