Thứ sáu, ngày 16 tháng 04 năm 2021
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
02/KH-BCH 03/03/2021 Kế hoạch số 0221 – Kế hoạch triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2020 – 2023)
02/KHLT 04/10/2020 Kế hoạch liên tịch tổ chức Cuộc thi “Sáng tạo phần mềm cho sinh viên” lần 2 – năm 2020
KHLT01/HLHTN-HSV 10/06/2020 Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 27 – năm 2020
03/KH-BTK 10/06/2020 Kế hoạch 03 – Tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2020
01/KH-BTK 19/04/2020 Kế hoạch số 01 – Tổ chức Ngày hội sinh viên với ngoại ngữ – English Camp 2020
17/KH-BTK 22/12/2019 Kế hoạch số 17 v/v tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2020)”
16-KHLT/ĐTN-HSV 05/12/2019 Kế hoạch liên tịch số 16 v/v tổ chức Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 12 – Năm 2020
Số: 18/KHLT-HSV-ĐHVL 27/10/2019 Kế hoạch liên tịch số 18 v/v tổ chức Giải Việt dã sinh viên TP. Hồ Chí Minh năm 2019
15/KH-BTK 24/10/2019 Kế hoạch số 15 v/v tổ chức “Ngày Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo” năm 2019
14 /KH-BTK 20/10/2019 Kế hoạch số 14 v/v tổ chức Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên TP. Hồ Chí Minh” Lần thứ 5 – Năm 2019

VĂN BẢN MỚI

1Quyết định số 0821 – V/v ban hành các Chương trình, Công trình, Đề án của Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2020 – 2023)
2Quyết định số 0721 – V/v ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2020 – 2023)
3Quyết định số 0621 – V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2020 – 2023)
4Quyết định số 0521 – V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2020 – 2023)
5Quy định số 0121 – Quy định về thẩm quyền ký ban hành văn bản của cơ quan Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
6Kế hoạch số 0221 – Kế hoạch triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2020 – 2023)
7Chương trình số 0121 – Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2020 – 2023)
8Thông báo số 1121 – V/v giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2020 – 2023)
9Thông báo số 1021 – V/v giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2020 – 2023)
10Thông báo số 0921 – TB số 04 XTN – V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 13 – năm 2021
Back To Top