Thứ năm, ngày 28 tháng 10 năm 2021
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
25/TB-BTK 15/06/2021 Thông báo số 25 – V/v kết quả thi đua công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố năm học 2020 – 2021
24/TB-BTK 25/05/2021 Thông báo số 24 – V/v đề xuất hồ sơ “Giải thưởng 9/1” năm 2021
23/TB-BTK 19/05/2021 Thông báo số 23 – V/v triển khai Hội thi “Ánh sáng soi đường” năm 2021
22/TB-BTK 17/05/2021 Thông báo số 22 – V/v tổ chức chiến dịch Mùa hè xanh tại Đảo Phú Quý năm 2021
21/TB-BTK 10/05/2021 Thông báo số 21 – V/v ban hành thang điểm thi đua công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố Năm học 2020 – 2021
20/TB-BTK 27/04/2021 Thông báo số 20 – V/v tổ chức lớp bồi dưỡng chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Năm học 2020 – 2021
19/TB-BTK 26/04/2021 Thông báo số 19 – V/v tổ chức Diễn đàn Sinh viên với tư duy phát triển bền vững năm 2021 “Youth with Sustainminds Forum 2021”
17/TB-BTK 19/04/2021 Thông báo số 17 – V/v phân công tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng và vận động hội viên, sinh viên Thành phố tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
14/TB-BTK 30/03/2021 Thông báo số 14 – V/v triển khai đăng ký tham gia Giải thể thao Sinh viên Việt Nam (VUG) năm học 2020 – 2021
15/TB-BTK 30/03/2021 Thông báo số 15 – V/v định hướng địa bàn mặt trận tỉnh và 05 huyện ngoại thành trong chiến dịch Mùa hè xanh lần thứ 28 – năm 2021
Back To Top