Số / Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
Số: 22/TB-BTK08/08/2019Thông báo v/v Đăng ký công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2020)
11/BC-BTK14/06/2019BÁO CÁO KẾT QUẢ Tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023”
11/06/2019BÁO CÁO Công tác kiểm tra của Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Năm học 2018 – 2019
21/TB-BTK11/06/2019THÔNG BÁO V/v kết quả bình chọn, tuyên dương “Cán bộ Hội Sinh viên tiêu biểu” TP. Hồ Chí Minh năm học 2018 – 2019
07/KH-BTK06/06/2019KẾ HOẠCH Đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày 1 tin tốt, mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp” trong Hội viên, sinh viên Thành phố
09/BC-BTK03/06/2019BÁO CÁO Tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố Năm học 2018 – 2019
20/TB-BTK03/06/2019THÔNG BÁO Triệu tập tham dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên TP. Hồ Chí Minh Năm học 2018 – 2019
18/TB-BTK25/05/2019THÔNG BÁO Kết quả thi đua công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố Năm học 2018 – 2019
19/TB-BTK24/05/2019THÔNG BÁO V/v mời sinh viên tham gia buổi Talkshow “Phát triển bền vững trong thiết kế”
06/KHLT-HSV-HLHTN23/05/2019KẾ HOẠCH Tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh Lần thứ 26 – Năm 2019
16/TB-BTK17/05/2019THÔNG BÁO V/v bình chọn, tuyên dương “Cán bộ Hội Sinh viên tiêu biểu” năm học 2018 – 2019
Back To Top